Opis produktu

Jednoetapowy test SARS-CoV2(COVID-19)lgG/lgM jest szybkim chromatograficznym testem immunologicznym do jakościowego wykrywania przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko wirusowi COVID-19 w krwi pełnej/surowicy/osoczu. Produkt wspomaga diagnozowanie infekcji wirusowych.

Zawartość opakowania

 • gazik włókninowy do odkażania skóry przed iniekcją
 • jednorazowy nakłuwacz
 • jeden zestaw testowy: płytka testowa + pipeta
 • substancja buforująca
 • ulotka (do pobrania również tutaj)

Pobieranie próbki

Badanie powinno być wykonane natychmiast po pobraniu próbki krwi. Nie należy pozostawiać próbek w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas.

 • 1. Otwórz saszetkę z gazikiem dezynfekującym. Potrzyj na palcu miejsce, w którym nastąpi pobranie próbki krwi.
 • 2. Przyłóż do palca dołączony jednorazowy nakłuwacz i dokonaj iniekcji.
 • 3. Poczekaj aż na palcu pojawi się kropla krwi (w tym celu możesz delikatnie ucisnąć opuszkę palca obok nakłutego miejsca).

Procedura wykonywania testu

Przed wykonaniem testu należy dokładnie zapoznać się z ulotką.

Należy pamiętać, aby przed wykonaniem badania całą zawartość opakowania przetrzymywać w temperaturze pokojowej (15-30 stopni Celsjusza).

 • 1. Wyjmij płytkę testową z aluminiowej saszetki i połóż ją poziomo na płaskiej powierzchni.
 • 2. Pobierz próbkę krwi z palca.
 • 3. Używając plastikowej pipety, pobierz odrobinę krwi z nakłutego miejsca na palcu, a następnie umieść jedną większą kroplę pobranej próbki krwi w okrągłym otworze (S) na płytce testowej.
 • 4. Odczekaj chwilę, aż powierzchnia membrany nasyci się. Następnie w to samo miejsce zaaplikuj dwie krople substancji buforującej.
 • 5. Po upływie 15 minut odczytaj wynik. (Uwaga! Nie odczytuj wyniku po upływie więcej niż 20 minut, gdyż jego prawidłowość może ulec zmianie.)

Zastosowanie odpowiedniej ilości próbki jest niezbędne do uzyskania prawidłowego wyniku badania. Jeżeli migracja (zwilżenie membrany) nie jest widoczna w oknie badania po jednej minucie, należy dodać jeszcze jedną kroplę buforu do próbki.

Interpretacja wyniku

Wynik pozytywny: na membranie pojawia się linia kontrolna i co najmniej jedna linia testowa. Pojawienie się linii testowej T2 wskazuje na obecność specyficznych dla COVID-19 przeciwciał IgG. Pojawienie się linii testowej T1 wskazuje na obecność specyficznych dla COVID-19 przeciwciał IgM. Jeśli pojawi się zarówno linia T1, jak i T2, wskazuje to na obecność zarówno specyficznych dla COVID-19 przeciwciał IgG, jak i IgM. Im niższe jest stężenie przeciwciał, tym słabiej widoczna jest linia wynikowa. Co dalej?

Wynik negatywny: w obszarze kontrolnym (C) pojawia się jedna kolorowa linia. W obszarze linii testowej (T1/T2) nie pojawia się żadna widoczna kolorowa linia.

Wynik błędny/nieważny: linia kontrolna nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowe techniki proceduralne są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami niepowodzenia.

instrukcja wykonania testu

Uwagi/środki ostrożności

 • 1. Zestaw ten może być używany tylko do badań diagnostycznych in vitro, tylko i wyłącznie do badania próbki krwi – testowi temu nie należy poddawać żadnych innych płynów ustrojowych ludzkiego ciała.
 • 2. Zestaw testowy musi być przechowywany w temperaturze pokojowej, aby zapobiec dostaniu się wilgoci. Jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone, zestawu nie należy używać.
 • 3. Jeśli zestaw testowy zostanie otwarty, należy go wykorzystać tak szybko, jak to tylko możliwe, by uniknąć dostania się do niego zbyt dużej ilości powietrza, co może skutkować powstaniem wilgoci i uszkodzeniem testu.
 • 4. Zestaw testowy jest jedynie produktem służącym do pierwszego, podstawowego badania. Każdy otrzymany wynik powinien być potwierdzony innymi metodami.
 • 5. Odczytując wynik należy ściśle trzymać się wymagań czasowych podanych w instrukcji obsługi.
 • 6. Zestaw ten może być stosowany wyłącznie do diagnostyki jednorazowej in vitro. Nie należy go używać ponownie.
 • 7. Zestaw testowy nie może być używany po upływie terminu ważności.
 • 8. Zestawu testowego nie wolno zamrażać ani wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
 • 9. Opakowanie z zawartością przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • 10. Nie należy jeść, pić ani palić tytoniu w miejscu, w którym znajdują się próbki i zestawy.
 • 11. Należy stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego w zakresie obchodzenia się z potencjalnym materiałem zakaźnym i jego utylizacji.

Zamów przesiewowy test do domu

W anonimowym opakowaniu, bez wychodzenia z domu, bez problemów.